J. de Klijn onderwijs Service

Webapplicaties voor docenten
Lesbrief generator

Het maken van een lesprogramma is een noodzakelijk als je goed les wilt geven. Het is echter steeds een arbeidsintensief karweitje. Wat ga je, hoe en wanneer doen of behandelen in de les(sen)? Zeker als er geen methode ligt, is dat een vraag waar elke docent wel eens mee zit. En dat is ook metaan de basis van deze applicatie. Het kunnen beschrijven van de lesactiviteiten voor een bepaald programma. Vervolgens deze exporteren naar MS-Word

Maar deze applicatie kan nog meer. Je kan naast dat je beschrijven van de lesinhouden ook zien welke werkvormen je veel gebruikt. Je kan eenvoudig uit ±150 andere werkvormen (met uitleg) selecteren, zodat je meer variatie in dus actractievere je lessen krijgt.

Als het hele team de lessen in de applicatie beschrijft, kan er gekeken worden of alle lessen in het curriculum ook worden gegeven. Hierdoor krijg je een beter inzicht in het 'wie doet wat?' binnen het team en verbeterd dus de transparantie. En als het curriculum, zoals in het MBO, op een kwalificatiedossier is gebasseerd, kan er gekeken worden of het hele KD ook wel gedekt is met lessen. En zo gaat dus de kwaliteit van de hele afdeling erop vooruit.

In deze applicatie zit onder andere:

  • Het maken van een lesprogramma, uitgesplists op lesniveau, per werkvorm.
  • Het lesprogramma met toetsmomenten exporteren in de 2 varianten studenteneditie en docenteneditie(docentenhandleiding).
  • Kunnen selecteren uit, toevoegen en bewerken van meer dan 150 verschillende activerende werkvormen.
  • Totaaloverzichten generen per lesprogramma, per curriculum, per opleidingscohort.
  • Content van elkaars lesprogramma's kunnen vergelijken, voor een beter afstemming binnen de vakgroep(en)

Geregistreerd onder KvK nummer: 68974493