J. de Klijn onderwijs Service

Webapplicaties voor docenten
Werkverdelingsapplicatie

Elk jaar zal elk team bij elkaar moeten gaan zitten om de 'werkverdeling' te maken. Wie, doet wat, in welke tijd voor het komende schooljaar?
De jaarlijkse verdeling van de lesgebonden en niet lesgebonden taken over het aantal beschikbare FTE's volgens de CAO, kan een behoorlijk opgave zijn.
Met behulp van deze applicatie kan de werkverdeling incl. lessen en taken voor het gehele team inzichtelijker en beter verlopen. Hierdoor zal het aantal discussiemomenten verminderen en is de werkverdeling voor alle betrokken partijen transparanter en verloopt het geheel sneller.

In de applicatie zitten heel veel mogelijkheden en functies, grofweg heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Het aanmaken van een curriculum, dit kan indien gewenst per lesgroep.
  • Aan het curriculum worden per les lesuren gekoppeld, inclusief opslaguren.
  • Aan de lessen worden vervolgens teamleden gekoppeld.
  • Een teamlid en het team kunnen zien of alle lessen zijn verdeeld.
  • Het team heeft een totaal overzicht van de inzet per teamlid.
  • Er kunnen taken worden aangemaakt en aan docenten worden gekoppeld
  • Mogelijkheden voor scholing, (les)vrije dagen, etc, worden in de berekeningen mee genomen.
  • Per collega kan er gekeken worden naar een (uitgebreide) jaaroverzicht van de uren volgens de CAO

Geregistreerd onder KvK nummer: 68974493